011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Pohvale neće razmaziti dete, ali pazite da pohvalite konkretno ponašanje

Iako neki veruju u suprotno, previše pohvala neće razmaziti dete, već neuspostavljanje određenih granica ponašanja. Kada se roditelji ponašaju kao da su njihova deca u svemu izuzetna, potpuno nesvesni šta u kom uzrastu dete može i treba da zna, kada ne uspevaju da svojim vaspitnim pristupom postignu određena ponašanja kod deteta, ona postaju razmažena, tačnije, naviknuta da im je sve dopušteno. S druge strane, nisu sve pohvale podjednako kvalitetne, na primer, kada kažete detetu “Baš si ti dobar dečak”, ili “Ti si mamin anđeo”, niste pohvalili nikakvo konkretno ponašanje.

Zato su mnogo korisnije one pohvale kojima možete da utičete na neko njegovo ponašanje ubuduće, a kojima konkretno ističete ono čime ste zadovoljni, kao na primer: Zato su mnogo korisnije one pohvale kojima možete da utičete na neko njegovo ponašanje ubuduće, a kojima konkretno ističete ono čime ste zadovoljni, kao na primer:

 •  • Možeš da budeš ponosan / ponosna na sebe.
 •  Pogledaj kako si se usavršio / usavršila u tome.
 • To je rezultat tvog marljivog rada.
 • Stvarno si se potrudio / potrudila da ti soba izgleda čisto.
 • Čini se da stvarno uživaš u tom predmetu.
 • Hvala što si mi pomogao / pomogla da postavim sto, sad mnogo bolje izgleda.
 • Primećujem da si bio vrlo strpljiv / strpljiva sa svojim bratom / svojom sestrom. Hvala ti.
 • Šta ti misliš o tome?
 • Tvoj trud se isplatio.
 • Ovo je teži zadatak, ali ti ćeš uspeti da ga rešiš, pokušaj ponovo.
 • Pogledaj kako si daleko dospeo / dospela.
 • Imam poverenja u tvoju odluku.
 • Vreme koje si uložio / uložila u ovaj domaći će se stvarno isplati.
 • Volim da sam sa tobom.
 • Toga si se dobro setio / setila.
 • Vidim da ti je stvarno stalo do toga.
 • Hvala na ideji koju si mi dao / dala.
 • Ti to obavljaš s takvom lakoćom, bravo.
 • Vidim da si utrošio / utrošila dosta vremena na razmišljanje o tome…
 • Stvarno osećam da smo tim kad ovako zajedno radimo.

Govorite ono što mislite i hvalite dete kada je zaslužilo.

Naravno, važno je da ovo zaista i mislite, i govorite kad je dete to zaslužilo. U zavisnosti od detetovog uzrasta i njegovih sposobnosti ove rečenice se lako mogu modifikovati i dopunjavati.