011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Mnogi roditelji često strahuju kada njihovo dete treba da pođe u školu, ali ukoliko se dete adekvatno pripremi za taj strah neće biti potrebe.

Priprema za polazak u školu se velikim delom ostvaruje u dečjem vrtiću.

Prevashodno u okviru pripremnog predškolskog programa, koji je obavezan za sve buduće prvake. Karakteristika ovog perioda je da je igra i dalje vodeća aktivnost i prirodan način na koji se dete razvija i uči. Kroz igru ono razvija svoje sposobnosti, znanja, veštine, ispoljava sva svoja osećanja, razvija maštu, empatiju, socijalizuje se, formira i razvija voljne osobine… Tu je šansa i za roditelja da na jedan zanimljiv, detetu blizak i zabavan način, u zajedničkom druženju, kvalitetno provodi vreme sa detetom dodatno podstičući sve one aspekte psihofizičkog razvoja potrebne za polazak u školu.

Treba znati da su ti predškolski programi prilagođeni upravo da dete razvije sve ono što mu je nephodno kako bi se pripremilo za ozbiljnije obaveze koje ga čekaju kada postane prvak.

Tu uključujemo pripremu za početno čitanje i pisanje, razvoj matematičkih pojmova, upoznavanje prirodne i društvene sredine, fizičko, likovno i muzičko vaspitanje. Međutim, treba imati na umu da pored ove formalne pripreme za polazak u školu, zapravo dete se priprema kroz celokupan boravak u vrtiću za kasnije boravak u školi i drugim kolektivima. Upravo zbog toga što je vrtić prvo mesto u kome uči da funkcioniše u kolektivu, da razvija socijalne odnose sa svojim vršnjacima, da poštuje druge autoritete kao što su vaspitači.

Uči se prvim obavezama i disciplini, osećaju za zajednicu i odgovornost, ali i kako da razvija svoju emotivnu inteligenciju, da prihvata neuspeh i da se nosi sa negativnim emocijama kao i da rešava prve konflikte sa vršnjacima na adekvatan način.

Sve ovo znatno olakšava mališanima da se kasnije priviknu na ozbiljnije obaveze koje ih čekaju u školskim danima. Zato ukoliko Vašim mališanima zajedničkim trudom između roditelja i vaspitača pomognete da se snađu u vrtićkom okruženju kasnije će se mnogo lakše adaptirati i na novi kolektiv.