011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program predškolske ustanove verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i obuhvata zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta, vaspitno obrazovani rad sa decom vrtićkog uzrasta i pripremni predškolski program koji obučava decu za polazak u školu..

Posledajte godišnji plan i program rada za 2019-2020. godinu OVDE

Ukoliko želite da pogledate ceo plan za 2019-2020. godinu OVDE

Pogledajte plan predškolskog programa OVDE

Ukoliko želite da pogledate ceo plan predškolskog programa OVDE

Pogledajte razvojni plan za period od 2016 do 2021. godine OVDE

Ukoliko želite da pogledate ceo rezvojni plan za 2019-2020. godinu OVDE

Plan i program je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama, a program obuhvata:

Kreativni centar

Obuhvata razne metode i tehnike likovnog izražavanja gde se pri tome koristi plastelin, glina, testo, vodene bojice, prirodni materijali, kolaž papir. Deca na taj način iskazuju svoju prirodnu maštovitost kao i svoja osećanja

Intelektualni centar

Obuhvata upoznavanje dece sa osnovnim pojmovima matematike i osnovnim pojmovima koji nas opkružuju u prirodi. Učimo decu da znaju šta je veće-manje, razne oblike, veličine, skupove… Pravimo razne male oglede kako bi im približili pojave koje nas opkružuju u prirodi.

Biološki centar

Pruža mogućnost da u njoj naučimo da raspoznamo drveće i cveće, da u našem biološkom kutku sadimo sadnice luka, krompira, blitve, pasulja… Učimo decu da imaju zdrav odnos prema prirodi koja nas opkružuje.

U svetu oko nas

Dete će na sistematičan način steći saznanja o porodici, osećanjima i potrebama, školi, gradu, selu, zanimanjima ljudi, živoj i neživoj prirodi. Takođe će naučiti orijentaciju u vremenu i prostoru, kao i kulturu življenja. Crtanje, opisivanje i bojenje, neki su od načina pomoću kojih će dete samostalno uspeti da stekne i analizira svoje znanje.

Engleski jezik

Osposobljava decu da razumeju usmene poruke na engleskom, da razumeju jednostavne priče, učestvuju individualno ili grupno u usmenoj komunikaciji o svojim potrebama željama i osećanjima.

Francuski jezik

Tu je da da bacimo akcenat na usvajanje osnovnih pojmova francuskog jezika kod dece uz pomoć igara, pokreta, pesme, priče i konverzacije.

Sport

Dugogodisnju saradnju imamo sa Activiti centrom. Deca se kroz njihov program uče pravilnom držanju tela, hodanju, trčanju, plivanju i svim drugim prirodnim oblicima kretanja, a sve to kroz vežbe i igrice prilagođene uzrastu, poligone, štafetne igre i zabavu. Program je namenjen deci od 3-6,5 godina. Takodje, jedan od osnovnih zadataka školice je stvaranje interesovanja i ljubavi prema zdravom životu i sportu.

Muzička radionica

U psiho–fizičkom razvoju dece, muzika ima neprocenjiv značaj. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. U radionici se uče pesme, razvija ritam, sluh, uče se brojni instrumenti simfonijskog orkestra, koristi se orfov instrumentarijum, uče se note, žanrovi, sluša se umetnička muzika. Pokret je veoma zastupljen, deca interaktivno i dinamično učestvuju u radionici.

RAZVIGOR - Program za razvoj govora

U razvoju dece od rodjenja do polaska u školu najvažnija dva elementa koje dete treba da savlada su motorika i govor. Sve je više dece sa govornim poteškoćama. Tome je najviše doprineo savremen način života u gradskim sredinama gde deca puno vremena provode ispred ekrana (televizora, laptopova, telefona i tableta), gledaju animirani sadržaj i ćute tj, ne koriste govorni aparat.
Nakon dugogodišnjeg rada sa decom i shvatanja poteškoća i potreba savremenog deteta rodila se ideja za program Razvigor koji je namenjen učenju maternjeg jezika dece od 1 do 7 godina. Program je posebno specijalizovan za najmladje u periodu progovaranja uzrasta od 1 do 3 godine.
Program se realizuje kroz muzičko-logopedske vežbe i pesme za govorni aparat. Koriste se brojni melodijski modeli kroz koje se uvežbavaju sve kombinacije samoglasnika i suglasnika i na kraju pevaju pesme koje su prilagođene uzrastu sa posebnim naglaskom na slova koja treba da se usvoje. Tokom radionica veoma se podstiče i razvoj motorike jer deca sve vreme plešu, igraju, skaču, vrte se. Kroz program se razvija govor, sluh, osećaj za ritam, motorika, koordinacija tela, koncentracija i dr. Sav spektar različitih dinamičnih i interaktivnih aktivnosti koriste se u funkciji razvoja govora.
U vokalnim vežbicama i pesmama posebno se pažnja fokusira na slovo koje dete treba da savlada. Pored uvežbavanja samoglasnika i lakših suglasnika najveća pažnja posećuje se glasovima koja su deci najkomplikovanija za izgovor poput slova r, l, lj, đ, c, ć, č, š, ž, dž, z, s i h.
Autor programa je MA Bojana Nikolić Petričković etnomuzikolog i vokalni pedagog.

l

Likovno – crtanje, slikanje i vajanje

Likovno stvaralaštvo je jedno od najvažnijih segmenata u razvoju dece najmlađeg uzrasta. Deci je omogućeno da se spontano i kroz igru oprobaju u raznim likovnim tehnikama (olovka, ugljen, pero, pastel, tempera, akrilik…). Posebna pažnja je posvećena odabiru materijala za likovno izražavanje. Kroz neposredno eksperimentisanje sa materijalima, dete se formira putem igre, analize, istraživanja i promišljanja.
Cilj nam je da podstaknemo dečju stvaralačku slobodu. Negovanjem kreativnosti i likovnosti polaznika, deca kroz likovno izražavanje upoznaju svet oko sebe, uviđaju detalje, vežbaju koncentraciju i razvijaju kritičko mišljenje. Rad sa četkicama i bojama razvija mnoge pozitivne osobine, kao što su: samopouzdanje, istrajnost, upornost, preciznost, sklonost prema stvaralačkom radu, otvorenost i osećaj za lepo. Dok crta i slika dete poboljšava motoriku, radnu motivaciju i koncentraciju. Individualnim pristupom u radu svako dete se u okviru svojih mogućnosti dalje i potpuno razvija.

j

Matematika

Ovaj program osmišljen je od strane tima pedagoga, psihologa i profesora matematike i ima za cilj da podstakne maksimalno iskorišćenje kapaciteta dečijeg mozga u ranom uzrastu. Zato što od trenutka rođenja mozak deteta ima ogroman kognitivni kapacitet i razvija se zbunjujućim tempom. U uzrastu do 7 godina razvoj mozga je skoro završen, pa je veoma važno da u ovom periodu dete koristi svoje maksimalne kapacitete kako bi se oni dalje razvijali.

Karate

Cilj ovog programa je da deca, pre svega, zavole sport i da im on postane sastavni deo života. Osim osnovne karate tehnike, kroz igru i druženje, sa decom radimo vežbe koordinacije, gipkosti, pokretljivosti, okretnosti.
Polako ih uvodimo u svet takmičarskog karatea, jer kroz takmičenja deca uče da sportski podnose i pobedu i poraz. Učimo ih poštovanju protivnika i razvijamo takmičarski duh. Socijalizacija i pravilan odnos prema vršnjacima i starijima su od ključnog značaja u ovom uzrastu.
Ciljevi:
• Pravilan razvoj dece kroz igru
• Zadovoljenje osnovnih bioloških i psiholoških potreba dece za pokretom i druženjem
• Preventiva od deformiteta kičme, nogu i stopala. Rana dijagnostika
• Unapređenje zdravlja dece
• Razvoj motoričkih sposobnosti
• Razvoj intelektualnih sposobnosti
• Sociološki razvoj dece
• Vaspitanje kroz igru i druženje
• Poboljšanje emotivnog i psihološkog stanja dece
• Stvaranje punovredne, sposobne, zdrave ličnosti deteta
• Unapređenje pedagoškog rada sa decom
• Usavršavanje i edukacija kadrova u radu sa decom
• Selekcija dece u karate klubove
• Otkrivanje, vođenje i praćenje talentovane dece
• Sreća, osmeh i drugarstvo

Školica plesa

Plesni program namenjen je deci uzrasta od 4 do 7 godina. Dečji ples je posebna plesna kategorija koja ima za cilj da kod dece razvija ritam, koordinaciju, motoriku, socijalizaciju kao i timski duh. Program sadrži vežbe za prevenciju deformiteta stopala, grudnog koša i kičmenog stuba.Ovaj program za decu je pod nazivom „Igrati i stvarati plesom“ i obuhvata sledeće plesne oblasti:društveni ples, osnove sportskog plesa, narodne igre, moderne plesne igre i dečije plesne igre. Sam program je zaštićeno autorsko delo.

Radionica lepog ponašanja

Uči nas da usvajamo pravila lepog vaspitanja, da budemo tolerantni, srdačni, da razvijamo lepu komunikaciju sa drugim ljudima i da poštujemo pravila bontona.

Uzrasne grupe

Uzrasne grupe su podeljene na jasleni uzrast : 1-3 god, mlađu vrtićku grupu 3-4 god, srednju grupu 4-5 god, stariju grupu 5-6 god, predškolsku grupu 6-7 god.

Jaslena grupa

Mlađa jaslena grupa (09-24 meseci)

Grupa broji 7 mališana I gde se sa decom radi na razvoju govora, intelektualnom razvoju, soco-emocionalnom razvoju, muzičkom I grafomotoričkom razvoju.

Starija jaslena grupa od (24-36 meseci)

Grupa broji od 10-12 mališana u grupi. Sa decom se radi na razvoju motoričke aktivnosti, senzorno-perceptivne aktivnosti, muzičke aktivnosti, jezičke, intelektualne, grafičko-likovne aktivnosti.

Vrtićka grupa

Vaspitno obrazovni rad u svim grupama se odvija po planu i programu ustanove koja obuhvata određene centre interesovanja, a to su: kreativni centar, intelektualni centarbiološki, lepo ponašanje I svet oko nas. Od dodatnih aktivnosti predložene su: engleski, francuski, gluma, disciplina mašte i pokreta, sport, plivanje, matematika.

Mlađa vrtićka grupa (3-4 godine)

Grupa broji od 12-15 mališana u grupi.

Srednja vrtićka grupa(4-5godina)

Grupa broji od 12-15 mališana u grupi.

Starija vrtićka grupa (5-6 godina)

Grupa broji od 12-15 mališana u grupi.

Predškolska grupa

Predškolska grupa (6-7 godina)

Grupa broji do 15 dece. Program je koncepiran tako da se deca pripreme kontinuirano i sistematski za polazak u školu. Cilj predškolskog programa je da doprinese potpunom razvoju deteta, razvoju sposobnosti, bogaćenju sasnanja o sebi I drugima I svetu oko sebe. Programom je predviđeno da se radi na razvoju govora, priprema za početno pisanje i čitanje, razvoj matematičkih pojima, upoznavanje prirodne i društvene sredine, telesno vaspitanje, likovno i muzičko vaspitanje. Deca našeg vrtića lako prihvataju školske obaveze I imamo ključ pohvale od školske uprave da u školi budu najbolji đaci-naša deca.

pratite nas:

NAŠI VRTIĆI:

  • Vrtić 1, Šejkina 45-47
  • Vrtić 2, Vojvode Vlahovića 39v
  • Vrtić 3, Jovanke Radaković 39a
  • Vrtić 4, Vojvode Vlahovića 30
  • Vrtić 5, Mažuranićeva 31

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak: 06:30 – 18:00
Vikend: Zatvoreno

TELEFON | EMAIL

011/ 451 90 21, 060/ 08 00 252
vrticmirijevo@gmail.com