011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

SUBVENCIJE

Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015.godine donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovičiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice,koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

Želimo da ispred PU MAČAK GARFILD objasnimo način primene ove ODLUKE.

PRAVO NA NADOKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI (UDALJEM TEKSTU SUBVENCIJU) IMAĆE SLEDEĆI RODITELJI:

Državljanin Republike Srbije;

• Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;

• Roditelji sa izdatom potvrdom (ODBIJENICU) od strane Predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd.

PREMA DINAMICI KOJA JE PLANIRANA OD STRANE SEKRETARIJATA, U OVOM TRENUTKU PROCEDURA ĆE BITI SLEDEĆA:

Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da preuzmu potvrdu u nekom od državnih vrtića. Potvrda se izdaje radi upisa u privatnu predškolsku ustanovu.

• Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da preuzmu potvrdu u nekom od državnih vrtića. Potvrda se izdaje radi upisa u privatnu predškolsku ustanovu.

• Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškoslku ustanovu MAČAK GARFILD i sa našom ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje.

• Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena• Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.

• Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

UZ ZAHTEV RODITELJ PRILAŽE:

• Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;

• Izvod iz matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;

• Uverenje o državljanstvu;

• Fotokopija lične karte – očitana;  • Fotokopija lične karte – očitana;

• Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;

• Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom MAČAK GARFILD.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Zahtev možete skinuti OVDE
 • PPU 2 obrazacac možete skinuti OVDE

NAČIN PLAĆANJA:

Cena vrtića je 33.000,00 dinara.

Roditelji potpisuju ugovor sa PPU “Mačak Garfild”  gde su saglasni da refundacija leže na račun vrtića u visini od 33.000,00 dinara, što bi u ovom slučaju značilo da je vrtić BESPLATAN za svu decu koja su na subvencijama.

 

SVE DODATNE INFORMACIJE ZAINTERESOVANI RODITELJI ĆE MOĆI DA DOBIJU U:

• Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

• Na broj telefona 060/ 08 00 252

PU MAČAK GARFILD

Beograd

PRAVO NA NADOKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI (UDALJEM TEKSTU SUBVENCIJU) IMAĆE SLEDEĆI RODITELJI:
 • Državljanin Republike Srbije;
 • Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;
 • Roditelji sa izdatom potvrdom (ODBIJENICU) od strane Predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd.
PREMA DINAMICI KOJA JE PLANIRANA OD STRANE SEKRETARIJATA, U OVOM TRENUTKU PROCEDURA ĆE BITI SLEDEĆA:
 • Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da preuzmu potvrdu u nekom od državnih vrtića. Potvrda se izdaje radi upisa u privatnu predškolsku ustanovu;
 • Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da preuzmu potvrdu u nekom od državnih vrtića. Potvrda se izdaje radi upisa u privatnu predškolsku ustanovu;
 • Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškoslku ustanovu MAČAK GARFILD i sa našom ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje;
 • Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena• Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu;
 • Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.
UZ ZAHTEV RODITELJ PRILAŽE:
 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • Fotokopija lične karte – očitana;
 • Fotokopija lične karte – očitana;
 • Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;
 • Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom MAČAK GARFILD.
pratite nas:

NAŠI VRTIĆI:

 • Vrtić 1, Šejkina 45-47
 • Vrtić 2, Vojvode Vlahovića 39v
 • Vrtić 3, Jovanke Radaković 39a
 • Vrtić 4, Vojvode Vlahovića 30
 • Vrtić 5, Mažuranićeva 31
 • Vrtić 6, Višnjička 49a

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak: 06:30 – 18:00
Vikend: Zatvoreno

TELEFON | EMAIL

011/ 451 90 21, 060/ 08 00 252
vrticmirijevo@gmail.com