011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

PROGRAM

Program predškolske ustanove verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i obuhvata zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta, vaspitno obrazovani rad sa decom vrtićkog uzrasta i pripremni predškolski program koji obučava decu za polazak u školu..

Plan za vrtić – januar možete preuzeti OVDE

Plan za jaslice – januar možete preuzeti OVDE

Plan i program je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama, a program obuhvata:

Kreativni centar

Obuhvata razne metode i tehnike likovnog izražavanja gde se pri tome koristi plastelin, glina, testo, vodene bojice, prirodni materijali, kolaž papir. Deca na taj način iskazuju svoju prirodnu maštovitost kao i svoja osećanja

Intelektualni centar

Obuhvata upoznavanje dece sa osnovnim pojmovima matematike i osnovnim pojmovima koji nas opkružuju u prirodi. Učimo decu da znaju šta je veće-manje, razne oblike, veličine, skupove… Pravimo razne male oglede kako bi im približili pojave koje nas opkružuju u prirodi.

Biološki centar

Pruža mogućnost da u njoj naučimo da raspoznamo drveće i cveće, da u našem biološkom kutku sadimo sadnice luka, krompira, blitve, pasulja… Učimo decu da imaju zdrav odnos prema prirodi koja nas opkružuje.

U svetu oko nas

Dete će na sistematičan način steći saznanja o porodici, osećanjima i potrebama, školi, gradu, selu, zanimanjima ljudi, živoj i neživoj prirodi. Takođe će naučiti orijentaciju u vremenu i prostoru, kao i kulturu življenja. Crtanje, opisivanje i bojenje, neki su od načina pomoću kojih će dete samostalno uspeti da stekne i analizira svoje znanje.

Engleski jezik

Osposobljava decu da razumeju usmene poruke na engleskom, da razumeju jednostavne priče, učestvuju individualno ili grupno u usmenoj komunikaciji o svojim potrebama željama i osećanjima.

Francuski jezik

Tu je da da bacimo akcenat na usvajanje osnovnih pojmova francuskog jezika kod dece uz pomoć igara, pokreta, pesme, priče i konverzacije.

Sport

Dugogodisnju saradnju imamo sa Activiti centrom. Deca se kroz njihov program uče pravilnom držanju tela, hodanju, trčanju, plivanju i svim drugim prirodnim oblicima kretanja, a sve to kroz vežbe i igrice prilagođene uzrastu, poligone, štafetne igre i zabavu. Program je namenjen deci od 3-6,5 godina. Takodje, jedan od osnovnih zadataka školice je stvaranje interesovanja i ljubavi prema zdravom životu i sportu.

Muzička radionica

U psiho–fizičkom razvoju dece, muzika ima neprocenjiv značaj. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. U radionici se uče pesme, razvija ritam, sluh, uče se brojni instrumenti simfonijskog orkestra, koristi se orfov instrumentarijum, uče se note, žanrovi, sluša se umetnička muzika. Pokret je veoma zastupljen, deca interaktivno i dinamično učestvuju u radionici.

Etno radionica

Osmišljena je da na jako kreativan i interaktivan način decu upoznaje sa tekovinama naše kulturne baštine. Program obuhvata tradicionalno pevanje, igranje i sviranje, mitologiju upoznavanje sa mitskim bićima – vile, vilenjaci, aždaje, karakondžule, veštice; zatim likove iz narodne književnosti, bajki i basni – princeze, prinčeve, kraljeve, kraljice, hajduci, ratnici. Deca će učiti brzalice, zagonetke, upoznavaće se sa starim zanatima – tkanje, vez, opančarstvo, narodna nošnja. Naučiće kako zvuče i kako se sviraju tradicionalni instrumenti frula, gajde, okarina, dvojnice, gusle. Radionica će tematski pratiti godišnji ciklus obreda i običaja za Božić, Uskrs i druge praznike. Upoznavaćemo ih sa nekadašnjim veoma interesantnim obrednim povorkama u kojima su učestvovala i deca – dodole, kraljice, lazarice, koledari. Deca će učiti i zaboravljene igre koje su se igrale napolju arjačkinje barjačkinje, trule kobile, klisa i drugo.

Matematika

Ovaj program osmišljen je od strane tima pedagoga, psihologa i profesora matematike i ima za cilj da podstakne maksimalno iskorišćenje kapaciteta dečijeg mozga u ranom uzrastu. Zato što od trenutka rođenja mozak deteta ima ogroman kognitivni kapacitet i razvija se zbunjujućim tempom. U uzrastu do 7 godina razvoj mozga je skoro završen, pa je veoma važno da u ovom periodu dete koristi svoje maksimalne kapacitete kako bi se oni dalje razvijali.

Radionica lepog ponašanja

Uči nas da usvajamo pravila lepog vaspitanja, da budemo tolerantni, srdačni, da razvijamo lepu komunikaciju sa drugim ljudima i da poštujemo pravila bontona.

Gluma

Saradnju imamo sa Art Beat centrom. Program je predviđen za decu uzrasta od 4-6,5 godine. Časovi su usmereni na tehniku govora i artikulaciju govornih radnji, gde se akcenat baca na scenski pokret gde deca dolaze do tačke gde koriste sopstvene resurse, maštu, telo, govorni aparat, logiku i sopstveni kreativni potencijal.

Disciplina mašte i pokreta

Ovaj program je odgovor na potrebu dece da kroz pokret iskažu svoje emocije, kreativnost, ispričaju priču, imitiraju. Deca uce da pravilno postave i drže telo. Razvijaju snagu i elastičnost, ponavljanjem vežbi i pokreta. Razvijaju koncentraciju, osećaj odgovornosti i poverenja kroz timski rad. Vežbaju kretanje  i orijentaciju u prostoru. Spoznaju sta je to samodisciplina i upornost. Program je baziran na korektivnim vežbama, tehnikama klasičnog i modernog baleta, scenskom pokretu. Sastavni deo programa su vežbe koncentracije, vežbe uspostavljanja međusobnog poverenja i tolerancije. Program je prilagođen devojčicama i dečacima od 2,5 do 7 godina.

Uzrasne grupe

Uzrasne grupe su podeljene na jasleni uzrast : 1-3 god, mlađu vrtićku grupu 3-4 god, srednju grupu 4-5 god, stariju grupu 5-6 god, predškolsku grupu 6-7 god.

Jaslena grupa

Mlađa jaslena grupa (09-24 meseci)

Grupa broji 7 mališana I gde se sa decom radi na razvoju govora, intelektualnom razvoju, soco-emocionalnom razvoju, muzičkom I grafomotoričkom razvoju.

Starija jaslena grupa od (24-36 meseci)

Grupa broji od 10-12 mališana u grupi. Sa decom se radi na razvoju motoričke aktivnosti, senzorno-perceptivne aktivnosti, muzičke aktivnosti, jezičke, intelektualne, grafičko-likovne aktivnosti.

Vrtićka grupa

Vaspitno obrazovni rad u svim grupama se odvija po planu i programu ustanove koja obuhvata određene centre interesovanja, a to su: kreativni centar, intelektualni centarbiološki, lepo ponašanje I svet oko nas. Od dodatnih aktivnosti predložene su: engleski, francuski, gluma, disciplina mašte i pokreta, sport, plivanje, matematika.

Mlađa vrtićka grupa (3-4 godine)

Grupa broji od 12-15 mališana u grupi.

Srednja vrtićka grupa(4-5godina)

Grupa broji od 12-15 mališana u grupi.

Starija vrtićka grupa (5-6 godina)

Grupa broji od 12-15 mališana u grupi.

Predškolska grupa

Predškolska grupa (6-7 godina)

Grupa broji do 15 dece. Program je koncepiran tako da se deca pripreme kontinuirano i sistematski za polazak u školu. Cilj predškolskog programa je da doprinese potpunom razvoju deteta, razvoju sposobnosti, bogaćenju sasnanja o sebi I drugima I svetu oko sebe. Programom je predviđeno da se radi na razvoju govora, priprema za početno pisanje i čitanje, razvoj matematičkih pojima, upoznavanje prirodne i društvene sredine, telesno vaspitanje, likovno i muzičko vaspitanje. Deca našeg vrtića lako prihvataju školske obaveze I imamo ključ pohvale od školske uprave da u školi budu najbolji đaci-naša deca.

pratite nas:

NAŠI VRTIĆI:

  • Vrtić 1, Šejkina 45-47
  • Vrtić 2, Vojvode Vlahovića 39v
  • Vrtić 3, Jovanke Radaković 39a
  • Vrtić 4, Vojvode Vlahovića 30
  • Vrtić 5, Mažuranićeva 31
  • Vrtić 6, Višnjička 49a

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak: 06:30 – 18:00
Vikend: Zatvoreno

TELEFON | EMAIL

011/ 451 90 21, 060/ 08 00 252
vrticmirijevo@gmail.com