011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com
Kada treba pustiti dete da samo reši problem?

Kada treba pustiti dete da samo reši problem?

Biti roditelj je velika odgovornost. Mora se voditi računa o mnogo čemu, ali preterana umešanost u detetov život može se odraziti podjednako loše kao i nemar. Treba imati meru, a kako je postići?   Emocije ljutnje i tuge su normalne pojave. Ako vam se dete rasplače,...