Za šta je talentovano Vaše dete

Mališani često veoma rano počinju da pokazuju interesovanje za određene aktivnosti, u kojima mogu biti vrlo talentovani.  Kao roditelji možete otkriti ove talente i pomoći Vašem detetu da ih dodatno unapredi i razvije. Nekada to može biti interesovanje za crtanje,...