011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Ako se koriste na pravi način, digitalni uređaji ne moraju biti štetni za decu

Korišćenje digitalnih tehnologija postalo je sastavni deo savremenog načina života, a novija istraživanja su pokazala da i u Srbiji sve veći broj mališana uzrasta od 4 do 8 godina koristi digitalne uređaje, i to najčešće mobilni telefon ili tablet. Važno je znati da korišćenje digitalnih uređaja za decu ne mora da bude štetno ako se one koriste na pravi način. Roditelji i nastavnici zato ne bi trebalo da deci u potpunosti zabrane korišćenje digitalnih medija, nego uz pažljivije posredovanje i podršku treba da im omoguće da od njih izvuku maksimalnu korist, a da ih pri tome sačuvaju od eventualnih rizika.

Treba posvetiti pažnju sadržajima kojima se deca izlažu.

Dakle više pažnje treba posvetiti sadržajima kojima se deca izlažu i aktivnostima dece (šta ona rade na mreži i zašto). Takođe je važno da digitalne tehnologije ne smeju da zamene interakciju sa vršnjacima ili vreme koje treba da provedu sa svojim roditeljima i članovima porodice. Vrlo je bitno na vreme početi pričati sa decom o mogućim opasnostima koje vrebaju na internetu i imati uvid u sadržaj koji deca gledaju. Na taj način ćete pomoći deci da izvuku maksimalnu dobit, a da nauče da prepoznaju i sačuvaju se od štetnih posledica. Da zaključimo, umereno korišćenje digitalne tehnlologije može imati pozitivan efekat na decu, koja ipak rastu u digitalnom dobu, samo je važno povući liniju između zdravog i štetnog korišćenja iste.

Izvor: www.unicef.org