011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Podizanje deteta sa smetnjama u razvoju predstavlja ozbiljan izazov za roditelje koji vodi povećanju roditeljskog stresa i značajno utiče na porodično blagostanje. Još jedan od izazova je kako ove smetnje uočiti u što ranijem periodu i pomoći detetu sa takvim problemom. Situaciju dodatno otežava činjenica da se kod velikog broja dece na početku ne primećuje da odstupaju u razvoju od svojih vršnjaka. Sa druge strane roditeljima je teško da prihvate i suoče se sa činjenicom da se njihovo dete ne razvija na odgovarajući način.

Kako da uočite znakove ometenosti u što ranijem periodu

Najvažnije je da provodite vreme sa svojom decom i pažljivo posmatrate i pratite promene u njihovom odrastanju. Podjednako je važno da obratite pažnju i na fizičke i na psihičke karakteristike deteta.

Donosimo vam listu najvažnijih pokazatelja zastoja u razvoju:

 • do 3 meseca: preterano mirno, mlitavo, razdražljivo,
 • 4-6 meseci: ne reaguje na zvuk, često povraća, u uspravnom položaju ukršta noge
 • 7-9 meseci: ne sedi samostalno, ne pokazuje interesovanje za predmete iz okoline
 • 10-12 meseci: ne stoji , nema reči
 •  Prisutni intervali odsutnosti, ustaljeni pokreti
 •  Značajno odstupanje obima glave od normi za uzrast
 •  Hipotonija (izražena mlitavost) ili hipertonija (ukočenost)
 •  Zaostajanje funkcija vida (ne reaguje na svetlost, izražena razrokost, zamućenje očnog sočiva)
 • Izostanak reakcije na zvuk
 • Odsustvo socijalne komunikacije (smešak, kontakt očima)
 • Neuobičajna komunikacija (stereotipija)
 • Dete sa posebnim potrebama u razvoju ne uspeva da izgradi uobičajeni, prepoznatljivi vid signalizacije svojih potreba.

6 najvažnijih atipičnih načina ispoljavanja problema u razvoju

Pored navedenih pokazatelja u nekim slučajevima moguće je da se zastoj u razvoju ispoljava na manje uočljiv način, koji roditelji i šira okolina teže mogu da prepoznaju. Zato je važno da obratite pažnju ukoliko Vaše dete ispoljava neki do sledećih oblika ponašanja:

 •  Problemi u ishrani
 • Napadi besa
 • Samopovređivanje (ujedanje, udaranje glavom)
 • Osamljivanje
 •  Demostrativno mokrenje i pražnjenje, bez obzira na mesto ili prisutnost drugih
 • Stereotipno ponašanje (stavljanje jednog ili više prstiju u usta, otvaranje i zatvaranje vrata, uporno ponavljanje zabranjenog ponašanja)

Vrlo je bitno da kada uočite simptome nastojite što pre da prihvatite realnost i svoje ponašanje i ponašanje okoline prilagodite detetovim potrebama. Budite spremni na grižu savesti, pa i osude, ali kada šok prođe, shvatićete da energija koju trošite na sekiranje može mnogo bolje da se iskoristi u zbližavanju sa Vašim detetom. Potrebna vam je pomoć, kako stručna, tako i materijalna. Najviše podrške će vam pružiti roditelji sa sličnim problemom kao i stručna lica i ustanove prilagođena za rad sa takvom decom. Važno je da imate na umu da je deci sa posebnim potrebama potrebna Vaša ljubav i podrška i da se uz nju mogu prilagoditi na svoja ograničenja.
U vrtiću ,,Mačak Garfild“ osnovali smo posebnu grupu za decu sa smetnjama u razvoju starosti od 3 godine pa naviše. Sa decom rade isključivo defektolozi, koji osmišljavaju individualni vaspitno-obrazovni program u skladu sa sposobnostima i potencijalima svakog deteta, uz saglasnost roditelja i mišljenja interresorne komisije. Naš cilj je da pomognemo Vašem detetu da se što bolje integriše u društvo oko sebe i razvije svoje sposobnosti u meri u kojoj je to moguće.