011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Važno je da naučite dete da se sa poštovanjem odnosi prema vršnjacima

Važno je da naučite dete da se sa poštovanjem odnosi prema vršnjacima koji ne vide dobro, koja ne čuju dobro, prema deci koja se kreću u invalidskim kolicima, imaju autizam ili Daunov sindrom. S njima će ići u vrtić ili u školu, njih će sretati u parku ili igraonici, i zato treba da mu bude normalno da se druži s vršnjacima koji imaju razvojne probleme. 

S njima će ići u vrtić ili u školu, njih će sretati u parku ili igraonici, i zato treba da mu bude normalno da se druži s vršnjacima koji imaju razvojne probleme. Prema njima treba da se ponaša onako kako bi volelo da se drugi ophode prema njemu. Ako mu to usadite, smatrajte da ste na dobrom putu da od njega napravite dobrog čoveka.

5 saveta kako da pomognete detetu da prihvati različitosti

  1. Podstičite ih da se druže sa decom drugačijom od sebe. Dete koje ima smetnje u razvoju ne može da radi sve što rade njegovi vršnjaci, ali to ne znači da ga ne treba uključivati u igru i druženje. Objasnite Vašem detetu da zbog toga ne treba u potpunosti da isključuje takvo dete iz društva već da ga uključuje u one aktivnosti koje dete može da isprati.
  2. Budite im dobar primer.Vodite računa o tome šta govorite o drugima u prisustvu dece. Ako Vi pokazujete toleranciju i razumevanje, deca će se ponašati na isti način.
  3. Budite spremni da odgovorite na sva pitanja o različitostima.Ovo je posebno važno ako je Vaše dete usvojilo neprihvatljive i netolerantne stavove svojih drugova ili neke druge osobe iz okruženja.
  4. Birajte TV programe, filmove i crtaće koji na pozitivan način govore o različitostima. Ukoliko naiđete na nešto što izaziva predrasude, razgovarajte sa detetom o tome šta je ispravno, a šta ne.
  5. Podstičite i uključujte decu u aktivnosti koje razvijaju empatiju.Omogućite mu što više prisustvo druge, po mogućstvu i mlađe dece. Socijalna interakcija će omogućiti Vašem detetu da nauči da deli svoje igračke, da se igra po opšte važećim pravilima, umeću komunikacije.

Uz Vašu podršku i usmerenje, Vaše dete će odrasti u emotivno toplo dete, koje će zahvaljujući upravo ovoj svojoj osobini imati razvijene socijalne kontakte, biti omiljeno u društvu i pravilno raspoznavati kako lične želje, tako i umeće poštovanja tuđih.