011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Benefiti od plivanja su brojni.

Plivanje je jedna od najboljih sportskih ili rekreativnih aktivnosti jer angažuje nekoliko delova tela u okruženju koje nije stresno za zglobove. Za decu, plivanje je zabavna sportska aktivnost koja treba da se uvede još u ranom uzrastu. Najveći broj dece voli vodu pa tako veoma lako zavoli i plivanje kao vid vežbanja. Benefiti za decu su višestruki, jer osim što je zabavno, plivanje će im omogućiti pravilan razvoj svih mišića i pomoći da steknu fizičku kondiciju. Ukoliko deca imaju problem sa deformitetom kičmenog stuba plivanje je idealna aktivnost koja pomaže u otklanjanju ovih problema. Pored toga ono podstiče psihomotorni razvoj i socijalne veštine, utiče na osećaj ravnoteže i koordinaciju pokreta.

Plivanje utiče na psihu deteta.

Pomaže u prevazilaženju stidljivosti, nesigurnosti i strahova, poboljšava komunikaciju i ubrzava socijalizaciju. Deca se na ovaj način kroz zabavnu igru uče i kako da razvijaju sportsku i radnu disciplinu. Naravno i aktivnosti u vodi treba da budu prilagođene uzrastu i fizičkom i mentalnom razvoju deteta. Zajednički odlazak na plivanje dobar je i za interakciju roditelja i dece i uspostavljanje bliskosti. Idealno bi bilo da decu na plivanje vodite što češće, ne samo u toku letnjeg perioda kako bi imala kontinuitet u vežbanju.

Izvor : www.najboljamamanasvetu.com