011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Sa prolećem stiglo je i lepše vreme, a samim tim i češća mogućnost da deca borave u prirodi i na otvorenom prostoru. Studije pokazuju da većina dece koja se bave sportom i fizički su aktivna u detinjstvu, zadrže takve navike i kasnije kad odrastu. Fizička aktivnost ima pozitivan učinak na razvoj – deca koja se od malena bave nekom sportskom aktivnošću, već u ranoj životnoj dobi razvijaju radne navike i samodisciplinu. Sa druge strane ima pozitivnu ulogu i u emocionalnom razvoju dece budući da olakšava i proces njihove socijalizacije. Suprotno, neaktivno detinjstvo, moze ozbiljno da naruši zdravlje kako dete postaje starije.

Kako bi Vaša deca bila fizički aktivna nije neophodno da ih upišete na neku organizovanu sportsku aktivnost, dovoljno je da ih podstičete na svakodnevno kretanje na otvorenom, trčanje, skakanje, penjanje.

 Deci je prirodno da budu u pokretu i da imaju više energije. Takođe su znatno veće šanse da dete usvoji neku fizičku aktivnost ako ste i Vi fizički aktivni i učestvujete zajedno sa njim u nekima od njih. Imajte u vidu da fizička aktivnost treba da se sprovodi spontano kroz igru koja je primerena uzrastu deteta i njegovoj mentalnoj i fizičkoj zrelosti. Ukoliko je dete malo starije dobro je da ga podstičete i na zajedničke aktivnosti sa vršnjacima. Kroz takve aktivnosti deca se socijalizuju, uče da se druže, ali i takmiče i prihvataju poraz i pobedu.

Izvor: www.drfeelgood.rs